Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v roce 2022
10. srpna 2022 Podporují nás

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v roce 2022

Díky dotacím Jihočeského kraje na provozování sociálních služeb může Diecézní charita České Budějovice pomáhat lidem  osobám ohroženým domácím násilím, cizincům a migrantům, osobám se zdravotním omezením a dalším lidem v nouzi. Dále také Jihočeský kraj podpořil charitní projekty, které nejsou definovány zákonem o sociálních službách. 

Diecézní charita České Budějovice poskytuje v roce 2022 níže uvedené sociální služby podpořené z dotací Jihočeského kraje. Výše účelové dotace v roce 2022 činí 12 088 000 Kč a dofinancování 685 000 Kč.

Jihočeský kraj

 

Podpořené sociální služby Diecézní charity České Budějovice

Poradna pro cizince

Poradna pro cizince a migranty

• odborné sociální poradenství
• registrační číslo: 7117958
• výše podpory: 840 000 Kč

Pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům ČR s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

VÍCE INFORMACÍ

DSF

Dům sv. Františka

• chráněné bydlení
• registrační číslo: 8081579
• výše podpory: 8 326 000 Kč

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let.
VÍCE INFORMACÍ

IC

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

• intervenční centra
• registrační číslo: 5931042
• výše podpory: 2 922 000 Kč

Pomoc (osobám nad 16 let)
v oblasti domácího násilí
a následného pronásledování.

VÍCE INFORMACÍ

Diecézní charita České Budějovice v roce 2022 může realizovat projekty, které jsou podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Jedná se o tento projekt:

  • Dobrovolníci Charity v pobytových zařízeních a nemocnicích 2022, výše dotace 240 000 Kč

Kraj nás také podpořil při řešení mimořádných událostí/krizových situací dotací ve výši 40 000 Kč. Od Jihočeského kraje jsme taktéž obdrželi dar ve výši 115 619 Kč, který pomůže zajistit pomoc a podporu uprchlíkům z Ukrajiny v jižních Čechách.

Projekty jsou podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje.

Děkujeme, že pomáháte pomáhat s námi!