Charita v ČR

Diecézní Charity koordinují činnost Charit na území daného biskupství (tj. diecéze), případně některé služby samy provozují. Z 8 diecézních Charit v ČR se většina také věnuje integraci cizinců a zahraniční pomoci. Základ sítě Charity Česká republika pak tvoří celkem 296 oblastních, městských a farních Charit, jejichž hlavní náplní je poskytování sociálních a zdravotních služeb.
Diecézní charita České Budějovice je tedy společně s dalšími diecézními charitami členem sdružení Charita Česká republika.