Adresář

NZDM Bota

Tel.: 608 477 286
Jungmannova 670, Roudnice nad Labem, 413 01
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

Příměstský tábor v období letních prázdnin

Účast na romských přehlídkách a festivalech

 

Nízkoprahový klub Bota je určen pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ze sociálně slabých, převážně romských rodin z Roudnice n.L. a okolních obcí.

Provozní doba zařízení  Po - Čt od 12.00 - 20.00 hod. 

Mladší děti (do 15 let) navštěvují zařízení v době od 12.00 do 17.00 hod.

Mládeži (do 26 let) je vyhrazena doba od 16.00 do 20.00 hod.

Každý den si děti u nás mohou dělat úkoly do školy, nebo se doučovat - pomohou jim zaměstnanci klubu. Mají možnost trávit  volný čas neorganizovaně - povídáním s ostatními kamarády, používat počítače, internet,  hrát společenské hry, kulečník, fotbálek, nebo se mohou zapojit do volnočasových aktivit, které jsou v ten den realizovány. V klubu jim vždy poradíme a vyslechneme je.  S uživateli řešíme i problematiku dalšího vzdělávání,  prezentujeme různé povolání, organizujeme besedy s odborníky, známými romskými osobnostmi. Spolupracujeme s Galerií moderního umění, Městskou knihovnou E.Špindlera, Podřipským muzeem a dalšími neziskovými organizacemi z Roudnice n.L. - zúčastňujeme se jejich akcí. Navázali jsme spolupráci  s nízkoprahovými kluby z Mělníka, Litoměřic, Lovosic a Ústí n.L.

Při klubu funguje  taneční soubor Benga čhaja, kterého členy jsou dívky a chlapci, kteří rádi tancují romské, ale i moderní a orientální tance. Následně se zúčastňují tanečních festivalů, přehlídek, soutěží, různě vystupují a reprezentují klub i organizaci.

Během letních práznin organizujeme příměstský tábor s různými zážitkovými akcemi, výlety, exkurzemi, chodíme na procházky a do přírody.

Seznam lidí

Michaela Brchelová - ekonomka, finanční účetní
Petra Urbanová - hospodářka
Markéta Křečková - pracovník v soc. službách
Renata Preissová - pracovník v soc. službách
Jaromír Hajný - údržbář
MIchaela Brchelová - mzdová účetní
Klára Čejková - pracovník v soc. službách
Bc. Jana Marčaníková - vedoucí sociální pracovnice