Adresář

Dům sv. Františka – chráněné bydlení

Tel.: 731 441 761
K Zastávce 646, K Zastávce 646, 391 81
Vedoucí služby: Petra Brychtová - vedoucí Domu sv. Františka
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta
Fakultativní služby:

Dům sv. Františka – chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí je jeden z projektů Diecézní charity České Budějovice, jejimž zřizovatelem je Biskupství českobudějovické.

Dům byl stavěn se záměrem, pomoci lidem postižených povodněmi. Tato potřeba pomoci se postupně vytrácela a dům se začal plnit převážně seniory, jejichž stav vyžadoval pomoc jiné fyzické osoby. Jako pobytové zařízení sociální služby bylo otevřeno dne 10. října 2005.

Chráněné bydlení je poskytováno osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, mentálního onemocnění či kombinací obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Seznam lidí

Petra Brychtová - vedoucí Domu sv. Františka
Klára Vachová - sociální pracovnice
Petr Šípek - metodik transformace
Lenka Habartová - vedoucí asistentek v Domě sv. Františka
Eva Kutišová - aktivizační pracovnice