Pozvánka na první setkání charitní skupiny
9. března 2023 Články

Pozvánka na první setkání charitní skupiny

Chtěli bychom Vás pozvat k účasti na charitní pracovní skupině v projektu Spolu proti násilí na jihu Čech, jejíž vznik iniciuje Diecézní charita České Budějovice. Projekt reaguje na potřeby vycházející z praxe Intervenčního centra. Ukázalo se, že je žádoucí posílit spolupráci mezi jednotlivými charitami.

Charitní pracovní skupinu budou tvořit odborníci, kteří se mohou setkávat s problematikou domácího a genderově podmíněného násilí. Skupina přispěje k předávání zkušeností dobré praxe a prohloubí informovanost o zmíněné problematice mezi zaměstnanci v rámci celého regionu s cílem zefektivnit dostupnost péče obětem. Plánujeme celkem čtyři setkání pracovní skupiny – tři v roce 2023 a jedno začátkem roku 2024. 

Součástí projektu je průběžné vzdělávání členů pracovních skupin s cílem zvýšit odbornou kapacitu všech subjektů zapojených do pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Cílem je budovat síť pozitivních profesních vztahů, prohlubovat spolupráci a znalosti v dané problematice.

Setkání této pracovní skupiny je naplánováno na 31. 03. 2023, v čase od 9:00 hod do 12:00 hod. v prostorách Diecézní charity České Budějovice na adrese Kanovnická 18.

 

Potvrzení účasti prosím nejpozději do 17. 03. 2023 6hBBU7d6jWmKDdej-ovjEKf6jWmKLYsWV1Qo

Norway_grants

Pavel Bláha

koordinátor péče a provozní Centra Agáta
Tel.: 604 192 817 E-mail: _8Io2W6dWanjGK893-ohT65j4mnhTj