Intervenční centrum spouští nový běh skupinové socioterapie pro oběti domácího násilí
10. prosince 2020 Z našich služeb a projektů

Intervenční centrum spouští nový běh skupinové socioterapie pro oběti domácího násilí

Máte zkušenost s domácím násilím? Vrací se Vám nepříjemné vzpomínky z minulosti? Chcete získat podporu od osob, které zažívaly podobné trápení? Můžete se přihlásit do socioterapeutické skupiny, kterou organizuje Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě České Budějovice.

Od ledna 2021 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě České Budějovice zahajuje nový běh socioterapeutické skupiny vedené zkušenými terapeuty Mgr. Tomášem Adámkem a Danou Bedlánovou.

„Socioterapeutická skupina je určena osobám, které potřebují pomoci s návratem do života bez násilí. Ve skupině mohou zpracovat a přijmout minulost a stejně tak zvládnout přítomnost. Během skupinových socioterapií dochází ke sdílení podobných příběhů, vzájemnému učení a vzájemné podpoře. Klienti získávají náhled na svou situaci, dochází k přetnutí pout, které mohou působit na několik generací. Přínosem socioterapie je nárůst sebedůvěry, osvojení nových dovedností v komunikace, zlepšení sebeprosazování nejen ve vztahu k bývalému partnerovi, ale i v dalších oblastech života," říká Nikola Marková, vedoucí českobudějovického Intervenčního centra.

Socioterapeutická skupina nabízí bezpečný prostor pro sdílení životních příběhů, ventilaci emocí, je možné mluvit o různých oblastech života (vztah s násilnou osobou, o dětech, o vlastním dětství a mnohém dalším). Skupina je polootevřená, diskrétní a bezplatná.

„Klientky z předchozích běhů socioterapie uváděly, že jim pomohlo zejména vyslechnutí, přijmutí a porozumění ostatními členy skupiny, dále kladně hodnotily mlčenlivost, překonání vlastního studu, to, že jim někdo věřil, co se u nich doma dělo, nikdo je nesoudil, zjištění, že to není jejich chyba, podporu od ostatních a mnoho dalšího," zmiňuje Nikola Marková.

Před vstupem do skupinové socioterapie klient formuluje, na čem chce pracovat, co se chce naučit a dozvědět. Terapie trvá zpravidla dva roky, setkání probíhají pravidelně jedenkrát za 14 dní. Setkání probíhají v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím v budově Diecézní charity České Budějovice na adrese Kanovnická 18.

Pokud Vás možnost přihlásit se do nově vznikající socioterapeutické skupiny zaujala, neváhejte Intervenční centrum kontaktovat na telefonním čísle 731 604 591 nebo e-mailu ic@dchcb.charita.cz.

Mgr. Martina Nováková

PR pracovník (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M