Postní almužna 2022 pomůže ukrajinským uprchlíkům

Postní almužna 2022 pomůže ukrajinským uprchlíkům

V době postní se opět uskutečnila Postní almužna – společný duchovně-formační projekt Diecézní charity České Budějovice a Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického. Postní almužna nabízí lidem příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných. Letošní výtěžek z papírových pokladniček činí krásných 208 460 Kč.

Charita a Pastorační středisko si pro letošní Postní almužnu zvolily společný záměr, a to pomoc ukrajinským uprchlíkům v českobudějovické diecézi. Vybraná částka byla a dále bude použita na nákup školních potřeb pro děti a vybavení domácností, jako jsou skříně, postele, pračky či lednice a další potřebné zařízení. Peníze pomohou také s částečnou úhradou nájemného u těch rodin s dětmi, které nájemné bez pomoci nezvládnou uhradit. Nově přijatí pracovníci Poradny pro cizince a migranty, kteří jsou též z řad ukrajinských uprchlíků, pravidelně navštěvují ukrajinské rodiny, kdy zjišťují jejich potřeby a zaváží potravinovou pomoc. Potravinová pomoc je také denně poskytována v Kontaktním a poradenském místě v sídle diecézní Charity. Prostředky z Postní almužny byly v neposlední řadě použity i na financování dětského letního tábora, který pořádalo Pastorační středisko.

Děkujeme všem, kdo se do Postní almužny v naší diecézi zapojili!

 

Více o Postní almužně v českobudějovické diecézi