Pomoc od Charity pro Verunku a její babičku

Pomoc od Charity pro Verunku a její babičku

Posledním příběhem o samoživitelkách, které Diecézní charita České Budějovice, je příběh paní Marie. Ta ve svém důchodovém věku pečuje o svou malou vnučku, Verunku.

Verunky se, už jako malého miminka, její matka vzdala a péče se tedy ujala její babička Marie. Ta se snaží Verunku vychovávat co nejlépe a zajistit jí krásné dětství. Verunka chodí do školy, kde jí to jde velmi dobře a dělá své babičce jen radost. Bydlí spolu v malém pronajatém bytě na městském sídlišti.

Bohužel, ale vzhledem k celkové ekonomické situaci začíná mít paní Marie problémy s financemi. Peněz není dostatek. Díky Charitě se tak podařilo zaplatit dluhy na nájmu a na poplatcích za popelnice. Poskytnuté finanční prostředky zajistily také nákup potravin, hygienických potřeb a oblečení pro malou Verunku.Diecézní charita České Budějovice obdržela na konci loňského roku od Charity Česká republika finanční prostředky z veřejné sbírky v rámci speciálního Adventního koncertu. Ten pořádala Česká televize na podporu samoživitelů a samoživitelek. Sociální pracovnice z celé českobudějovické diecéze vybraly několik osob z okruhu svých stávajících klientů, kteří splňují podmínky čerpání podpory. Pracovnice poté provedly sociální šetření a společně s klienty vyplnili formulář na přidělení finanční pomoci. Závěrečné rozhodnutí vydala až hodnotící komise, složená opět ze sociálních pracovníků, která jednotlivé žádosti posuzovala.

Celkem pomohla diecézní Charita 12 samoživitelkám v českobudějovické diecézi. Přispěla například na doplacení nájemného, aby nevznikaly větší dluhy, které by vedly k exekucím, nákup potravin, nábytku a dalších nezbytných věcí.