Pomáháme v zahraničí: do zimbabwského Kwekwe posíláme 433 tisíc na pomoc dětem Zobrazit fotogalerii

Pomáháme v zahraničí: do zimbabwského Kwekwe posíláme 433 tisíc na pomoc dětem

Diecézní charita České Budějovice zřídila v roce 2009 projekt Adopci na dálku v Zimbabwe za účelem pomoci konkrétním africkým dětem v těžce zkoušené Zimbabwe. V roce 2019 projekt oslavil 10 let od svého založení, současně došlo k přejmenování projektu na Darovaný domov. Okolnosti nás přiměly k tomu, abychom upravili podmínky tohoto projektu. Upustili jsme tedy od konkrétní adresné pomoci jednotlivým dětem a nyní finanční pomoc od českých dárců směřujeme na celý dětský domov, tedy všechny děti žijící v Dětském domově Mary Ward v Kwekwe. 

Vážení a milí přátelé, podporovatelé dětí z dětského domova v Kwekwe,

chtěli bychom Vám srdečně poděkovat za Vaši spolupráci v tomto roce a za Vaši podporu osiřelých nebo opuštěných dětí z dětského domova v Kwekwe.
Rok 2022 pomalu končí a nám v Diecézní charitě České Budějovice se zdá, že se přehoupl velmi rychle. Přibývá lidí, kteří potřebují pomoc druhých. Ať už jsou to lidé, kteří hledají v jižních Čechách bezpečí před válkou na Ukrajině, ti, kteří kvůli pokračujícímu růstu cen chudnou natolik, že nedokáží vlastními silami zajistit základní potřeby svých rodin nebo sebe samých, nebo ti, kteří se kvůli různým okolnostem stali oběťmi násilí. A mnoho dalších. Naštěstí je na druhé straně mnoho lidí, kteří jsou přirozeně solidární s těmi chudšími, zranitelnějšími a bezbrannými. Mezi nimi i Vy, jimž záleží na lepším životě dětí, pro které se dětský domov v Kwekwe stal novou rodinou. Většina z Vás podporuje děti už dlouhodobě, což nás velice těší a vážíme si toho.

O Zimbabwe se v našich médiích dozvídáme spíše výjimečně, přesto jak víte žijí jeho obyvatelé už dlouhá léta ve víru politických a ekonomických zvratů. O něco snadněji se s tím vyrovnávají ti, kteří mají své zázemí a žijí v rodině, kde si vzájemně pomáhají. Velmi těžká je tato situace naopak pro osamělé lidi. A snad nejtíživější je pro osamělé děti. Proto Vám upřímně děkujeme za Vaše dary. Letos v listopadu jsme díky Vám mohli poslat dětskému domovu Mary Ward v Kwekwe 433 000 korun. Řádové sestry, které domov vedou, a tamní děti Vám za to velmi děkují a modlí se za požehnání pro Vás i Vaše blízké. Darované prostředky používají sestry převážně na úhradu školného a školních potřeb pro děti, ale také na nákup potravin, oblečení, léků pro děti, na úhradu doučování dětí a podobně.

Sestry však stále víc tíží starost o ty děti, které už dosáhly věku 18 let a dle zákona musí opustit domov. Část z nich studuje na vysokých školách a ostatní si hledají vlastní bydlení a práci. V současných podmínkách v Zimbabwe je to však velmi obtížné. Sestry se jim proto snaží co nejvíce pomoci – hradit studium a pobyt dětí na vysokých školách a bydlení těm, kdo nestudují a chtějí se osamostatnit. To je pro ně velmi nákladné a hledají pomoc u svých podporovatelů. Moc jim záleží na tom, aby nebyly dospívající děti podruhé ve svém životě opuštěné. Chtěli bychom proto příští rok hledat možnosti podpory i pro ně.

Ještě jednou Vám všichni z Diecézní charity České Budějovice děkujeme za Vaši pomoc a chtěli bychom popřát Vám i Vašim blízkým radostné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a radosti v novém roce 2023.

Těšíme se na další spolupráci.

Radka Fraňková
koordinátorka projektu Darovaný domov