Oběti domácího násilí nenecháváme samotné

Oběti domácího násilí nenecháváme samotné

Omezení volného pohybu, strach z nákazy, distanční výuka dětí i nedostatek kontaktu s okolím. To vše uzavřelo celé rodiny v domácnostech. Ne všude situaci zvládají bez napětí. O pomoci obětem domácího násilí v době nouzového stavu s Nikolou Markovou, vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě České Budějovice.

„Během loňského roku jsme zaznamenali velký nárůst kontaktů, letos se zatím situace oproti loňsku nezhoršuje,“ uvádí Nikola Marková, vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, které při Diecézní charitě České Budějovice funguje od roku 2007. „Na základě dosavadní zkušenosti se ale domnívám, že počet případů domácího násilí neklesá. Dočasný útlum může být způsoben izolací rodin od okolí – ta jednak násilné osoby utvrzuje v tom, že o jejich trýznění oběť nikde nepoví, jednak mají více času nad podobou útoků přemýšlet a nebojí se v napadání přidávat na intenzitě,“ doplňuje vedoucí Intervenčního centra.

Nikola Marková i její kolegyně se snaží být obětem domácího násilí co nejvíce k dispozici. A stále bez omezení nabízejí pomoc a východisko. Bývají k zastižení osobně v kanceláři v Českých Budějovicích, Táboře a Strakonicích, za klienty vyjíždějí do terénu v rámci celého Jihočeského kraje, konzultují po telefonu, e-mailu, stále častěji i prostřednictvím sociálních sítí a komunikačních mobilních aplikací. S kolegyněmi se střídají v zajištění nonstop telefonní linky. Mnohdy je to jediná možnost, jak zůstat s klienty ve spojení a být jim oporou.

„Pro oběti domácího násilí i pro nás je teď více než kdy jindy důležité volit jiné, alternativní cesty intervence, abychom byli s potřebnými v kontaktu. Především klientům seniorského věku chybí sdílení s jejich vrstevníky, kvůli obavám z nákazy nikam nevycházejí, natož aby vycestovali za službou, která by jim mohla pomoci,“ zdůrazňuje Nikola Marková.

Aktuálně sociální pracovnice dojíždí do 70 km vzdálené obce za onkologicky nemocnou paní Veronikou se třemi malými dětmi. „Připravujeme teď spolu hlavně návrhy pro soud a pro svěření dětí do péče, což můžeme řešit pouze osobně. Jinak jsme v kontaktu přes telefon nebo videohovory. Krom toho, že případná nákaza onemocněním covid-19 může paní Veroniku silně ohrozit na životě, by bez nás stěží návrh sama někam dojela podepsat a odnesla na soud, jelikož by neměl kdo dohlédnout na děti při distanční výuce,“ ilustruje nelehký případ Nikola Marková. Veroničin manžel, který byl předběžným opatřením na půl roku vykázán ze společného bytu, se na výpomoci v domácnosti nemůže a ani nechce podílet. Vrátí-li se po uplynutí lhůty muž domů, hrozí, že paní Veronika, indisponovaná nemocí a bez finančních prostředků, bude z bezpečnostních důvodů nucena opustit s dětmi společný byt. V tom případě bude potřeba najít jí v krátké době náhradní bezpečné bydlení. Přitom kapacity azylových domů jsou často plné.

„Letos plánujeme z výtěžku Tříkrálové sbírky zařídit krizové bydlení, které by mělo dočasně sloužit i obětem domácího násilí v případě, kdy se náhle a nečekaně, třeba uprostřed noci, ocitnou bez přístřeší. Po celé republice je takových krizových bytů zhruba deset, v Jihočeském kraji, kde působíme, není dosud žádný. Věříme, že již brzy budeme moci našim klientům nabídnout nejen dočasný příbytek, ale také dostatek času a naději na lepší budoucnost,“ zakončuje Nikola Marková.

(Článek jsme připravili pro přílohu Caritas (strana 11), která vyšla v Katolickém týdeníku 11/2021.)

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je připraveno pomoci:

Pro bezpečí klientů preferujeme předchozí objednání a telefonický kontakt.

Hlavní pracoviště
České Budějovice

adresa: Kanovnická 18, České Budějovice 370 01 (1. patro)

tel.: 731 604 591
e-mail: ic@dchcb.charita.cz

Detašované pracoviště Strakonice

Adresa:
Smetanova 533, 386 01 Strakonice (č. dveří 56)

tel.:
 731 619 844
e-mail:
icstrakonice@dchcb.charita.cz

Detašované pracoviště Tábor

Adresa:
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
(č. dveří 102D)

tel.:
 731 619 842
e-mail: 
ictabor@dchcb.charita.cz

Pohotovostní nonstop linka Intervenčního centra:
603 281 300