Novinky z Charity

Novinky z Charity

Na začátku roku došlo v Charitách v českobudějovické diecézi k několika změnám. 

První z nich je nové charitní logo, které si Charita Česká republika připravila ke svému 100. výročí. Dříve se používal charitní kříž v červeném rámečku doplněný o text Charita Česká republika, případně ještě o název místní Charity. Nyní došlo ke zjednodušení a sjednocení. Nové logo obsahuje pouze plamenný kříž a jméno příslušné Charity. Dalším významným krokem, byla změna názvů Charit v naší diecézi. „U místních profesionálních Charit došlo v souvislosti s aplikací nového loga také ke změně názvů – upustili jsme od přívlastků oblastní, farní a městská Charita, které dříve určovaly místo působení dané Charity. V mnohých případech se však Charity rozrostly za hranice farností a měst, a tak byla původní označení nepřesná. Původní názvy se také neshodovaly se stanovami diecézní Charity. Od nového roku tedy najdete například v krajském městě Charitu České Budějovice (dříve Městská charita České Budějovice), na Táborsku Charitu Tábor (dříve Farní charita Tábor) a na Sušicku Charitu Sušice (dříve Oblastní charita Sušice),“ informuje Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.

Diecézní charita České Budějovice převedla koncem minulého roku místním Charitám některé své služby. „Chceme se tak více soustředit na činnosti na celodiecézní úrovni. Od ledna 2022 jsme převedli pod Charitu České Budějovice Poradnu Eva a komunitní práci Novohradská. Také terénní program Poradny Eva byl sloučen s již stávajícím terénním programem českobudějovické Charity. Charita Tábor nyní nově provozuje terénní program pro lidi bez domova a tamní občanskou poradnu. Od táborského G-Centra převzala navíc provoz táborské noclehárny,“ doplňuje ředitel diecézní Charity. Poslední velkou změnou, která na přelomu roku proběhla, bylo sloučení Farní charity Milevsko s Charitou Písek. Všechny služby, které Farní charita Milevsko provozovala, budou nadále poskytovány pod Charitou Písek.