Cizinci se mohou vzdělávat v češtině i českých reáliích

Cizinci se mohou vzdělávat v češtině i českých reáliích

Poradna pro cizince a migranty nabízí kurzy českého jazyka pro rusky i anglicky mluvící cizince, kteří se potřebují zlepšit v komunikaci se svým okolím a zdokonalit v českém jazyce pro získání trvalého pobytu či občanství. Cizinci mají možnost také navštěvovat kurz českých reálií a poznávat Českou republiku, její politický systém, kulturu, historii i tradice. Kurzy jsou pro zájemce zdarma, jejich kapacita je omezena.

kurzy českého jazyka

Nabídka kurzu českého jazyka pro rusky mluvící

Potřebujete si zlepšit své jazykové dovednosti pro získání trvalého pobytu nebo občanství? Chcete se zdokonalit v češtině a lépe komunikovat se svým okolím? Začněte navštěvovat náš kurz českého jazyka pro rusky mluvící.

Kurz probíhá každé pondělí od 17:00 do 18:30 na středisku Diecézní charity České Budějovice
na adrese Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Kurz je pro zájemce zdarma! Kapacita kurzu je omezena.

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte na e-mailu: cizinci@dchcb.charita.cz

Предлагем курсы чешского языка для русскоговорящих

Вам нужно улучшить свои языковые навыки, чтобы получить постоянное место жительства или гражданство? Вы хотите улучшить свой чешский язык и лучше общаться со своим окружением? Начните посещать наш курс чешского языка для русскоговорящих.
Курс проводится каждый понедельник с 17:00 до 18:30 в Епархиальном благотворительном центре в Ческих Будейовицах по адресу Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Для желающих, курс бесплатный! Вместимость курса ограничена.
Если вы заинтересованы в курсе, свяжитесь с нами по электронной почте: cizinci@dchcb.charita.cz

 

UK/USA

Nabídka kurzu českého jazyka pro anglicky mluvící

Chcete se naučit český jazyk, zdokonalit se v něm a lépe komunikovat se svým okolím, případně si zlepšit svou jazykovou vybavenost, abyste získali trvalý pobyt nebo občanství? Začněte navštěvovat náš kurz českého jazyka pro anglicky mluvící.

Kurz probíhá každé pondělí od 16:30 do 18:00
na středisku Diecézní charity České Budějovice
na adrese Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Kurz je pro zájemce zdarma!
Kapacita kurzu je omezena
.

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte na e-mailu: cizinci@dchcb.charita.cz 

Czech language classes for English speakers offer

Would you like to learn Czech and improve your language and communitacion skills?
Are you interested in extending your vocabulary in order to gain Permanent Residence or Czech citizenship? Start attending our Czech language classes for English speakers!
The course takes place every Monday from 4:30 to 6 p. m. in the centre of the Diocesan charity České Budějovice, address: Kanovnická 18.
The classes are for free. The capacity is limited.

In case of interest please contact us at cizinci@dchcb.charita.cz 

Nabídka kurzu českých reálií

Chcete získat nové vědomosti o České republice, nebo potřebujete pomoci s přípravou ke zkoušce na občanství? Využijte našeho kurzu! Kurz Vám přiblíží geografické, historické a kulturní informace o České republice.
Představíme Vám zvyky a tradice, které jsou v České republice dodržovány. Dozvíte se o politickém systému, zdravotním systému, zaměstnání, vzdělávání a dalších složkách občanského základu, které Vám pomohou získat veškeré potřebné znalosti.

Kurz probíhá každý pátek od 16:00 do 17:00 na středisku Diecézní charity České Budějovice na adrese Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Kurz je pro zájemce zdarma! Kapacita kurzu je omezena.
V případě zájmu o kurz nás kontaktujte na e-mailu: cizinci@dchcb.charita.cz

Предлагаем курс чешских реалиях

Вы хотите получить новые знания о Чешской Республике или вам нужна помощь в подготовке к экзамену на гражданство? Воспользуйтесь нашим курсом! Курс познакомит вас с географической, исторической и культурной информацией о Чешской Республике. Мы познакомим вас с обычаями и традициями, которые соблюдаются в Чешской Республике. Вы узнаете о политической системе, системе здравоохранения, занятости, образовании и другие категории гражданской основы, которые помогут вам получить все необходимые знания.

Курс проходит каждую пятницу с 16:00 до 17:00 в Епархиальном благотворительном центре České Budějovice по адресу Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Для желающих,курс бесплатный! Вместимость курса ограничена.
Если вы заинтересованы в курсе, свяжитесь с нами по электронной почте: cizinci@dchcb.charita.cz

Czech life and institutions classes offer

Would you like to gain knew information about the Czech Republic or do you need help with the preparation for the citizenship exam? Join our classes! The course will describe geographical, historical and cultural information about the Czech Republic, furthermore we will introduce Czech customs and traditions to you. You will learn about Czech political, healthcare, employment and education systems as well as other parts of civil basis that will help you gain all the knowledge you need.

The course takes place every Friday from 4 p. m. to 5 p. m. in the centre of the Diocesan charity České Budějovice, address: Kanovnická 18.
The classes are for free. The capacity is limited.

In case of interest please contact us at cizinci@dchcb.charita.cz

Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince se mohou uskutečňovat
díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Integrace cizinců 2020. 

MVČR