Komunitní pracovníci na zkušené v Ostravě

Komunitní pracovníci na zkušené v Ostravě

Ostrava, České Budjěovice –  Na konci září vycestovali pracovníci Komunitní práce Novohradská při českobudějovické diecézní charitě sbírat zkušenosti do Moravskoslezského kraje. Během dvoudenní stáže Diecézní charitu Ostravsko-opavskou, kde mohli porovnávat a v praxi vidět fungování ostravské komunitní práce.

Na konci září vycestovali komunitní pracovníci z projektu českobudějovické Diecézní charity Komunitní práce Novohradská "na zkušenou" Do ostravy. Během dvoudenní stáže navštívili Diecézní charitu Ostravsko-opavskou, kde se díky Ing. Miroslavu Hodečkovi mohli podívat po vyloučených lokalitách v Ostravě, navštívit komunitní centrum i nízkoprahové zařízení. Viděli i využití sociálního bydlení v praxi, poslechli si například historii Vesničky soužití, která musela vzniknout kvůli povodním v roce 1997. Díky komunitní pracovnici Bc. Růženě Dunkové se českobudějovičtí komunitní pracovníci dostali i do přímého kontaktu s klienty a s aktivními účastníky programu komunitní práce. Dozvěděli se mnoho nového o ostravském projektu a viděli i přímé zapojení lidí z komunity. Díky vstřícnému přístupu pracovníků z ostravsko-opavské diecézní charity byli kolegové z Českých Budějovic dobře přijati a mohli tak klienty i pracovníky pořádně “vyzpovídat”. Odjeli s mnoha novými zážitky i zkušenostmi.  

Velmi děkujeme za péči a vřelé přijetí!


Projekt Komunitní práce Novohradská 2019 je realizován díky finanční podpoře Úřadu vlády České republiky,
Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

KP_Novohradská_loga

Mgr. Zuzana Fraňková (Řimnáčová)

terénní sociální pracovnice, komunitní pracovnice
Tel.: 734 695 598 E-mail: gnMk4Z2.~8Au5f56LTqmY164YanBZd54Ys