Kamna do komunitní místnosti pro obyčejný život

Kamna do komunitní místnosti pro obyčejný život

Projekt Komunitní práce Novohradská má důvod k radosti. Do klubovny ve vyloučené lokalitě, v níž probíhá například doučování dětí a schůze místních obyvatel, se podařilo díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získat nová kamna.

Zázemí pro setkávání lidí z vyloučené lokality tvoří komunitní místnost v zahradním domku. Ta byla vybudována místními obyvateli a je vybavena pouze skromně stoly, židlemi a starší pohovkou. Elektřina je v místnosti řešena provizorně, v chladnějších obdobích roku se topilo starými kamny na tuhá paliva, která už byla v nevyhovujícím stavu.

kamna_KPN_2„Dlouhodobě se nám v rámci projektu Komunitní práce Novohradská nedařilo najít finance na výměnu kamen. Obyvatelé lokality sami neměli prostředky na to, aby do jejich výměny investovali, od majitele objektu jsme se podpory nedočkali. Stará kamna na tuhá paliva byla už nevyhovující, dá se říci, že i nebezpečná. Vzhledem k tomu, že se v klubovně často schází děti a blíží se zimní období, bylo třeba situaci aktivně řešit," líčí komunitní pracovnice Zuzana Fraňková.

V komunitní místnosti neboli klubovně probíhá doučování dětí, nejrůznější volnočasové aktivity i schůze obyvatel. Je hlavním zázemím pro práci s dětmi i dospělými obyvateli komunity po celý rok.

„Moc děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za to, že nám prostřednictvím programu Obyčejný život poskytla finance, za které jsme mohli pořídit nová kamna na dřevěné pelety do naší klubovny. Ještě k nim přibyde bezpečnostní zábrana. Všichni z místní komunity mají z kamen velkou radost. Už jsme vyzkoušeli, jak krásné topí," říká vděčně Zuzana Fraňková.


Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách a sociální práci s mladými dospělými, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech.

Podpořeno z programu Obyčejný život 2021 Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


VDV_logo_2014