Chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí je domovem pro skoro čtyři desítky lidí se zdravotním postižením. Letos v říjnu už to bude 15 let, co Domov sv. Františka otevřel své dveře potřebným. Pojďme nahlédnou, jak se žije v chráněném bydlení.

Dům sv. Františka najdeme na okraji jihočeského města Veselí nad Lužnicí. Jedná se o chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení a jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby – například s domácností, hygienou, zajištěním stravy a udržením sociálních kontaktů. Třípodlažní bezbariérová budova poskytuje ubytování 38 lidem, kteří obývají převážně jednolůžkové prosvětlené byty s výhledem do přírody, najdeme zde i několik bytů dvoulůžkových. Kolem domu je velká oplocená zahrada s lavičkami pro odpočinek i relaxaci.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Příběh pana Františka

pan František z DSFFrantiškovi je 55 let. Původně žil na ubytovně, vzhledem k lehké mentální retardaci nezvládal samostatný život. Opakovaly se u něj zdravotní problémy, protože nedokázal dodržovat léčebný režim, který mu doporučil lékař. Soužití s ostatními obyvateli na ubytovně pro něj nebylo dobré – obírali ho o peníze a ponižovali.
Při hospitalizaci v nemocnici už se nechtěl na ubytovnu vrátit. Do chráněného bydlení se nastěhoval v říjnu 2019. Krásně se v novém prostředí adaptoval – chodí na vycházky, s pomocí aktivizační pracovnice Evy Kutišové maluje obrazy a těší se, že mu jeho sestra přiveze kolo, na kterém bude jezdit. Nedávno mi na procházce natrhal krásnou kytku a měl obrovskoku radost, že mám radost.

Klára Vachová, sociální pracovnice

Obyvatelé chráněného bydlení se mohou účastnit různých aktivizačních činností, včetně těch tvůrčích, výletů, besed, kulturních akcí i pravidelných bohoslužeb přímo v kapli v Domě sv. Františka.
Péče o klienty je zde v maximální možné míře přizpůsobena jejich dosavadním domácím zvyklostem. Pracovníci chráněného bydlení cílí především na podporu jejich soběstačnosti a rozvoj dovedností. V chráněném bydlení umožňujeme lidem se zdravotním postižením prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný život. V roce 2019 v Domě sv. Františka našlo domov celkem 42 uživatelů služeb včetně 3 duchovních se zdravotním omezením.

Aktuálně přijímáme nové zájemce o chráněné bydlení

Zájemci nebo jejich rodinní příslušníci se mohou obrátit na sociální pracovnici Domu sv. Františka:

Bc. Klára Vachová, tel.: 731 441 761, e-mail: socialni.veseli@dchcb.charita.cz

Petr Šípek

vedoucí Domu sv. Františka
Tel.: 737 420 274 E-mail: c.qy_1~4c.Fo274WH_prT02938Es-Z29g