Canisterapie ve Veselí jen díky Vám!

Canisterapie ve Veselí jen díky Vám!

Od poloviny ledna do probíhalo čtyř týdenní hlasování v obchodech Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Do hlasování byl zapojen také projekt Diecézní charity České Budějovice – (S) přítelem člověka v Domě sv. Františka, který se díky Vám stal projektem vítězným! 

Hlasování probíhalo v obchodech Tesco Veselí nad Lužnicí a Tesco České Budějovice celé čtyři týdny, kdy zákazníci dostali za nákup žetony, kterými pak mohli podpořit jeden ze tří projektů. 

IMG_0048
Dicézní Charita se zapojila projektem (S) přítelem človeka v Domě sv. Františka. Dům sv. Františka je chráněným bydlením pro osoby se zdravotním postižením na 30 let. Klienti se mohou účastnit různých aktivizačních činností, výletů i kulturních akcí.
Cílem našeho projektu je uspořádání několika canisterapeutických setkání. Právě canisterapie je krásným zpestřením pro klienty. Pomůže zmírnit osamělost klientů a zároveň podpoří mezigenerační setkávání. Do Domu totiž mohou na canisterapie přijít také rodiny s dětmi z Veselí nad Lužnicí. Díky tomu se více rozvine komunitní život a oživí se periferní část města, kde chráněné bydlení sídlí. 


Děkujeme každému, kdo vhodil žeton pro nás a pomohl nám tak vyhrát! 

 


„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme“ 

NROS_CMYK_logo                      

NF Tesco