Canisterapie - léčba psí láskou

Canisterapie - léčba psí láskou

Diecézní charita České Budějovice na jaře zahájila projekt (S) přítelem člověka v Domě sv. Františka. Jedná se o několik canisterapeutických setkání klientů Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí s pejsky z třeboňského sdružení Hafík. 

1657261661079Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z Programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Nejdříve však muselo proběhnout hlasování v obchodech Tesco. O vítězném projektu rozhodovali sami zákazníci.  „Pro náš projekt bylo možné hlasovat v obchodech ve Veselí nad Lužnicí a Českých Budějovicích celé čtyři týdny. Zákazníci dostali za nákup žetony, kterými pak mohli podpořit jeden ze tří projektů. Děkujeme každému, kdo vhodil žeton pro nás a pomohl nám tak vyhrát,“ uvádí s vděčností ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

Canisterapie probíhají v Domě sv. Františka od dubna do konce září. „Canisterapie je krásným zpestřením pro naše klienty. Pomáhá jim zmírnit osamělost, kterou občas zažívají. Zároveň tato akce podpoří mezigenerační setkávání. Jsou totiž zvány také rodiny s dětmi z Veselí nad Lužnicí a okolí. Díky tomu se také více rozvine komunitní život a oživí se periferní část města. Dům totiž sídlí na okraji města,“ říká Klára Vachová, vedoucí Domu sv. Františka.


Dům sv. Františka – chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí je jedním z projektů Diecézní charity České Budějovice. Dům je celoročním chráněným bydlením pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Klienti se mohou účastnit různých aktivizačních činností, výletů, kulturních akcí i pravidelných bohoslužeb přímo v kapli v Domě sv. Františka. Služba chráněného bydlení cílí na podporu soběstačnosti a rozvoj dovedností, umožňujeme lidem prožívat aktivní, plnohodnotný a důstojný život.

 

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme“ 


NROS_CMYK_logo

NF Tesco