Setkání dluhových poraden v sídle Charity
5. listopadu 2021 Z Charity

Setkání dluhových poraden v sídle Charity

Ve čtvrtek 4. listopadu se u nás v sídle Diecézní charity České Budějovice sešli zástupci dluhových poraden, aby prodiskutovali aktuality ze svého oboru. Setkání se účastnil také pan doktor Strnad, soudce a místopředseda Krajského Soudu v Českých Budějovicích, se svou kolegyní paní Kortusovou.

Na setkání byla možnost probrat aktuality v problematice insolvenčního zákona, a hlavně prodiskutovat nejčastější důvody, které vedou k zamítnutí návrhu oddlužení nebo jeho vrácení k úpravám. „Díky cenným radám ze soudu a sdílení zkušeností z praxe mezi sociálními pracovnicemi se můžeme v podávání návrhů na oddlužení zlepšovat a také celý proces urychlovat,“ raduje se sociální pracovnice Terezie Carbová.

20211104_081010272_iOSJedním z témat setkání bylo také aktuálně probíhající tzv. Milostivé léto. Jedná se o období, kdy dlužník v exekuci zaplatí pouze nesplacenou jistinu bez úroků, které ji často mnohonásobně převyšují. Milostivé léto trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a má svá přesná pravidla. Bohužel často dlužníci nedosáhnou ani na splacení jistiny…
„Vesměs jsme se shodli, že i přes velmi vstřícný krok ze strany novely exekučního zákona, je to i tak pro většinu našich klientů nedosažitelné hlavně díky vysokým částkám jistin, které není v možnostech nízkopříjmových klientů zaplatit. Také se setkáváme s velkým množstvím různých dluhů, které nesplňují podmínky Milostivého léta, tzn. věřitelem není stát,“ doplňuje Zuzana Fraňková.