Postní almužnou duchovně obohacujeme sami sebe
10. února 2021 Z Charity

Postní almužnou duchovně obohacujeme sami sebe

Postní almužna v českobudějovické diecézi je společným projektem diecézní Charity České Budějovice a Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického. Jedná se o příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných.

PA

Účelem postní doby je jednak větší soustředěnost na duchovní růst, ale také větší vnímavost k potřebám ostatních lidí. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu či sociálních sítích nebo jiné věci, které nejsou pro život nezbytně nutné.

„I přes to, že již loňská postní doba byla ovlivněna koronavirovou pandemií a protiepidemickými opatřeními, do postních kasiček lidé tehdy vložili celkem 93 545 Kč. Tato částka nás velmi překvapila a upřímně děkujeme všem, kteří se zapojili. Charitní polovinu výnosu jsme předali Oblastní charitě Písek, aby mohla vybavit zdravotní sestry v terénu potřebnými přístroji a zdravotním materiálem,“ uvedl Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.

„Situace kolem koronaviru nás sice uzavřela v našich domovech, ale neuzavřela naše srdce. Velmi si vážíme toho, že k sobě nejsme lhostejní a do Postní almužny se v naší diecézi zapojilo tolik věřících. Získaný obnos z roku 2020 zužitkujeme při našich pastoračních aktivitách s rodinami, dětmi, seniory či katechety,“ doplňuje za Pastorační středisko BCB Martina Fürstová.

Podstatou postu (letos 17. února – 3. dubna) je propojení sebe-odříkání, služby druhým a modlitby. Všechny tyto tři prvky v sobě spojuje právě Postní almužna. Každý, kdo se chce do Postní almužny zapojit, si během postního období ukládá peníze za odřeknuté radosti do papírové kasičky, tzv. postničky, kterou si vyzvedne v kostele. Postničku s uspořenou částkou na konci postu přinese zpět do kostela do 11. dubna. Druhou, novou možností, je poukázat almužnu přímo na účet Diecézní charity České Budějovice, která pak příspěvek rozdělí na polovinu mezi Charitu a Pastorační středisko Biskupství českobudějovického: číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní symbol 20214501.

Kasička pro Postní almužnu je rovněž vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé a jinak potřebné. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět potřebným lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe.

Výnos z Postní almužny 2021 v českobudějovické diecézi bude věnován na podporu rodin: polovina přispěje na pastoraci rodin prostřednictvím Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického, další polovinu využije Charita na pomoc rodinám v nouzi.

Pastorační aktivity pro rodiny připravuje Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém za podpory Spolku Most v rámci papežem vyhlášeného Roku rodin Amoris Laetitia. Jedná se o virtuální nabídku na YouTube kanále Prolidi.online, dále o víkendy a letní tábory pro rodiny, přednášky a přípravu snoubenců. Diecézní charita České Budějovice v rámci celé diecéze provozuje dvě desítky sociálních služeb, které pomáhají rodinám s dětmi. Jedná se např. o azylové domy pro matky s dětmi, odborné sociální poradny a krizová centra, sociálně aktivizační služby, podporu pěstounských rodin a další návazné služby.

Více informací o této duchovní formaci na www.postnialmuzna.cz

O průběhu Postní almužny v českobudějovické diecézi se dozvíte více na www.dchcb.cz/postni-almuzna

Děkujeme, že se zapojujete do Postní almužny!

Diecézní charita České BudějovicePastorační středisko BCB