Postní almužna
21. února 2023 Z Charity

Postní almužna

Pastorační středisko společně s Diecézní charitou organizuje i v letošním roce tzv. Postní almužnu. Nacházíme se v postní době, kdy se jako křesťané připravujeme na Velikonoce, naše největší svátky roku. Modlitba, půst a almužna jsou tři skutky, které do tohoto období patří. Modlitba je vyřčena slovy, půst posiluje modlitbu tělesným nebo duševním skutkem a almužna je modlitba vyjádřena štědrostí.

Účelem postní doby je větší soustředěnost na duchovní růst, ale také větší vnímavost k potřebám ostatních lidí. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu či sociálních sítích nebo jiné věci, které nejsou pro život nezbytně nutné. Kasička pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé a jinak potřebné. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět potřebným lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe. K tomu nám může být nápomocná postní kasička.

Výnos z Postní almužny 2023 v českobudějovické diecézi bude věnován z poloviny na podporu evangelizačních projektů – církev pro svět prostřednictvím Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického, druhou polovinu využije Charita na pomoc lidem při mimořádných událostech.

Pastorační středisko svými evangelizačními programy podporuje osvětu křesťanství v Českobudějovické diecézi dovnitř i vně církve. Za tímto účelem pořádá po celé diecézi Večery chval s modlitbou za dané místo, programy pro školy (vstupydoskol.cz). Dále se zabývá osvětou prostřednictvím projektů Církevní turistiky (krestanskepovltavi.cz). Nově začíná projekt evnagelizace.online, který má být platformou, která chce v oblasti evangelizace vzdělávat, motivovat, inspirovat a pomáhat. Výběr z akcí spadající do evangelizační činnosti jsou: FamilyFest, letniční festival Wakeup (wakeupfestival.cz), letní tábory nejen pro křesťanské rodiny. Dále po celé diecézi pořádá přednášky o vztazích v manželství a v rodině.

Diecézní charita České Budějovice ve spolupráci s Charitami v celé diecézi pomáhá lidem při mimořádných událostech překonat následky krizové situace a přispět k návratu do jejich domova. Výtěžek z Postní almužny bude využit pro vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v oblasti psychosociální krizové pomoci, nákup a doplnění materiálního vybavení pro akutní fázi pomoci obyvatelstvu či na provoz krizového bytu.

Organizační pokyny k Postní almužně 2023
Papírové postní pokladničky si můžete vyzvednout ve Vašem kostele. Na konci doby postní, nejpozději do neděle 23. dubna 2023, přineste pokladničku s Vaší almužnou zpět do kostela a předejte knězi, případně tomu, koho pan farář určí. Kněz či pověřená osoba z farnosti následně výtěžek z pokladniček sečte a odešle na účet diecézní Charity, která polovinu výtěžku předá Pastoračnímu středisku. 

Děkujeme, že se zapojujete do Postní almužny!

Veronika Kabátová

tisková mluvčí, public relations
Tel.: 703 401 260 E-mail: 8.qsRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r