Malé poděkování za velké věci
8. září 2022 Z Charity

Malé poděkování za velké věci

2. září oslavila Charita Pacov spolu se svými příznivci, podporovateli, pracovníky současnými i bývalými a s klienty a jejich rodinami 30. výročí od založení. Nechybělo ani poděkování při mši svaté za dosavadní působení Charity v Pacově.

Třicet červených růží symbolizovalo 30 let založení Charity Pacov a stejně tak i třicet balónků, které si našly svou cestu vzhůru k nebi. Malým pohoštěním a dvěma koncerty, které se konaly po mši svaté, jsme poděkovali těm, kteří se rozhodli s námi pomáhat.

IMG_20220902_180434      000376_05_008240

V roce 1992 Charita v Pacově začínala s pár dobrovolníky organizovat humanitární sbírky. Následně v roce 1994 se začalo na faře v Pacově budovat charitní středisko a objevily se první výzvy, služby a další činnosti: sbírka šatstva pro Diakonii Broumov, pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Tříkrálová sbírka, půjčovna zdravotních pomůcek, dobročinný bazar, Taxi pro seniory a nespočet akcí pro veřejnost.

Díky třicetiletému úsilí všech pracovníků i dobrovolníků, podpoře města Pacova, všech dárců a farnosti dnes existuje v regionu organizaci, která pomohla a pomáhá mnoha rodinám i jednotlivcům zvládat těžké životní situace.

Jak šel čas v Charitě Pacov?

IMG_20220905_083412      IMG_20220902_203113

Děkujeme!