Výroční zpráva Diecézní charity České Budějovice za rok 2019
30. června 2020 Tiskové zprávy

Výroční zpráva Diecézní charity České Budějovice za rok 2019

Diecézní charita České Budějovice vydala Výroční zprávu za rok 2019. Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, partnerům, pracovníkům i dobrovolníkům. V roce 2019 jsme v našich sociálních službách pomohli celkem 1 321 lidem, v rámci humanitární a rozvojové pomoci jsme potřebným do zahraničí vyslali necelý 1 milion Kč. Připomněli jsme si také několik významných výročí a v neposlední řadě dokončili nový Strategický plán DCHCB, který podstatným způsobem proměňuje podobu Charity v naší diecézi.

Téměž padesát stran Výroční zprávy Diecézní charity České Budějovice reflektuje výčet všech činností a událostí, které se staly v roce 2019. 

Připomněli jsme si hned několik významných výročí – 25 let fungování Poradny pro cizince a migranty nabízející pomoc cizincům i Čechům s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, 15 let od založení Dobrovolnického centra, jenž za dobu své existence proškolilo a zajistilo už několik tisíc dobrovolníků pomáhajících v Charitách v českobudějovické diecézi i v partnerských organizacích, a dále 10 let od vzniku projektu Adopce na dálku v Zimbabwe (od 1. 7. 2019 přejmenován na Darovaný domov v Zimbabwe), kdy zásluhou štědrých dárců z ČR můžeme podporovat děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, ve kterém se sestry z řádu Congregatio Jesu snaží dětem nahradit chybějící rodinu a vytvořit plnohodnotný domov.

Jako první v České republice začala Diecézní charita České Budějovice počátkem roku 2019 realizovat projekt Young Caritas, jehož cílem je podporovat prosociální chování dětí a mládeže prostřednictvím vzdělávacích workshopů a dalších dobročinných aktivit. Věříme, že se nám díky této iniciativě bude dařit posilovat u mladých lidí důležité lidské hodnoty, vést je k solidaritě, aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat, vychovávat „mladou charitu“ a třeba i formovat potenciální pomáhající pracovníky charitního díla.

Zásadním okamžikem roku 2019 bylo dokončení a představení Strategického plánu DCHCB, který podstatným způsobem proměňuje podobu Charity v naší diecézi. Výsledkem by mělo být především posílení společné práce, zdůraznění Charity jako společného díla, zpřehlednění charitní struktury, podpora vnitřní funkčnosti jednotlivých Charit a propojení s Církví.

Výroční zpráva za rok 2019