S přelomem roku roste počet útoků domácího násilí a jsou intenzivnější
28. prosince 2022 Tiskové zprávy

S přelomem roku roste počet útoků domácího násilí a jsou intenzivnější

Vánoce jsou jako pára nad hrncem uzavřená pokličkou. Během svátků přibývá a po nich vybuchne. Přelom roku bývá v rodinách, kde se vyskytuje domácí násilí, velmi náročný. Potvrzují to pracovnice Intervenčního centra, které v tomto období evidují veliký nárůst počtu případů. „Násilí v rodinách samo neodezní a čím déle zůstane neřešené, tím víc se může stupňovat. Říct si včas o pomoc je nesmírně důležité. Nejen pro vlastní fyzické a psychické zdraví. Pokud jsou v rodině děti, velmi rychle totiž přebírají vzorce chování, které vidí kolem sebe a v mnoha případech se pak ony samy mohou stát násilníky ve svých budoucích rodinách,“ upozorňuje vedoucí služeb Diecézní charity České Budějovice Nikola Novotná Marková, která v rozhovoru představuje činnost Intervenčního centra. Obrátit se na něj můžete kdykoli. Funguje nonstop a jeho služby jsou bezplatné.

Jak dlouho trvá obětem domácího násilí, než se odhodlají vyhledat pomoc? Hrají v tom roli děti nebo pozornost lidí z okolí?

Doba, po kterou žijí oběti domácího násilí v toxickém vztahu, je velice individuální. Jedná se o týdny, měsíce, ale také dlouhé roky. Oběti mají strach vztah ukončit, obávají se toho, co po odchodu od násilné osoby přijde. Bývají na ní často emočně nebo ekonomicky závislé. Poslední kapkou, která vede oběti k vyhledání odborné pomoci, jsou často děti, které násilí zasahuje. Pozornost okolí nebývá důvodem k vyhledání odborné pomoci, spíše se oběť začne více uzavírat a izolovat od společnosti. 
Vánoce jsou specifické. Naši klienti často hovoří o tom, že se snaží v tomto období dát rodinu dohromady a prožít klidné období, a to zejména ve chvíli, kdy jsou v rodině děti. Oběti zároveň obvykle odmítají v tomto období násilí řešit a narušovat rodinné svátky zásahem institucí či organizací. Naše pracovnice ale pozorují, že v průběhu svátků napětí v rodinách reálně narůstá, oběti se ze strany násilných osob dostávají do většího tlaku – roli v tom hraje společně trávený čas, stres, finanční zátěž nebo alkohol. Statisticky pozorujeme, že situace eskaluje na konci roku či začátkem roku nového, kdy narůstá počet nových klientů a zintenzivňuje se spolupráce s klienty stávajícími.

Kdo se může obrátit na Intervenční centrum?

Služby Intervenčního centra může kdokoli ohrožený domácím násilím (v návaznosti na vykázání i bez vykázání), osoba ohrožená následným pronásledováním a lidé z okolí člověka ohroženého domácím násilím (rodina, přátelé, kolegové, sousedé, učitelé apod.): Podmínkou je, že musí být starší 16 let.

Kolik případů domácího násilí jste v uplynulém roce řešili? A s čím dokážete lidem pomoci?

V loňském roce pracovalo naše Intervenční centrum s 279 ohroženými osobami (z toho bylo 47 případů vykázání). Ke konci listopadu letošního roku jsme měli 262 ohrožených osob. Nejčastěji se jedná o partnerské násilí, kdy naši pomoc vyhledávají hlavně ženy. Jsme ale přesvědčeni, že mužských obětí je mnohem více, pouze ze strachu nebo studu nevyhledávají odbornou pomoc. Častěji se objevuje také násilí transgenerační, zejména na rodičích seniorského věku. Násilnou osobou v takovém případě bývá dítě či vnouče, které atakuje své rodiče či prarodiče. Jedná se o násilí psychické, fyzické nebo ekonomické.

Obecně zajišťujeme krizovou intervenci – telefonicky nebo osobně a to nonstop. Naše telefonní linka je +420 603 281 300. Dále se věnujeme poradenství v oblasti sociální a právní. To znamená trestní řízení, práva obětí, druhy a znaky násilí, cyklus domácího násilí, přenos vzorců chování, pomoc se zajištěním bydlení, práce, dávek, advokátů atp.. Pomáháme také obětem sestavit bezpečnostní plán, právní návrhy (předběžné opatření, prodloužení předběžného opatření, trestní oznámení, návrh na rozvod, návrh na úpravu poměrů k nezletilým, žádost o bezplatnou právní pomoc, žádost o oddělený výslech, žaloba o vyklizení apod.) a mnoho dalších návazných služeb jako jsou doprovody nebo např. socioterapie.

V příštím roce naše služby rozšíří právě budované Centrum Agáta, které se bude věnovat mimo domácího násilí také obětem násilí genderového – tzn. oběti se stávají terčem násilného chování a útoků jen z důvodu svého pohlaví nebo věku. Toto centrum bude pomáhat také dětem. Nepůjde o klasickou krizovou službu, to zůstává Intervenčnímu centru, ale navazující služby, které si lidé většinou z finančních důvodů nemohou dovolit – psychoterapie, specializované terapie, právní služby a osvětové besedy.

Aktuálně pracujeme také na vzniku nové platformy, kde propojíme všechny, kdo s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí pracují. Podařilo se nám na to získat finanční podporu z Norských fondů a projekt Spolu proti násilí na jihu Čech začne fungovat na počátku roku 2023.

Pokud je v rodině agresor, může se ještě situace stabilizovat a vztahy narovnat nebo to bývá definitivní konečná?

Řešení domácího násilí v rodinách je vždy individuální. Jeho způsob je ovlivněn motivací násilné osoby ke změně a hledání řešení či pomoci. Vliv na možnou stabilizaci situace v rodině má také osobnost násilné osoby. Dle našich zkušeností se zpravidla v primární rodině násilné osoby odehrávalo násilí a tento člověk si tak přenesl negativní vzorce chování. Pokud je násilná osoba schopna, ochotna a motivována s touto skutečností terapeuticky pracovat a ostatní členové domácnosti jsou připraveni se do řešení zapojit, je možné rodině komplexně pomoci a situaci stabilizovat.

INTERVENČNÍ CENTRUM

Hlavní pracoviště České Budějovice

adresa: Kanovnická 18, České Budějovice 370 01
(vchod do budovy v průchodu domu na pravé starně, 1. patro)

tel.: +420 603 281 300
e-mail: ic@dchcb.charita.cz

vedoucí pracovnice:
Marie Forejtníková, tel.: +420 731 604 592, e-mail: marie.forejtnikova@dchcb.charita.cz

sociální pracovnice:
Edita Soukupová, tel.: +420 737 420 274, e-mail: edita.soukupova@dchcb.charita.cz
Jana Vasková, tel.: +420 736 699 287, e-mail: jana.vaskova@dchcb.charita.cz

Po         –––           13:00 – 18:00
Út   8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
St   8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
Čt   8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
Pá   8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
     (pro objednané)

Veronika Kabátová

tisková mluvčí, public relations
Tel.: 703 401 260 E-mail: 8.qsRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r