Postní almužna 2021 pomůže rodinám v duchovní i sociální oblasti
10. září 2021 Tiskové zprávy

Postní almužna 2021 pomůže rodinám v duchovní i sociální oblasti

I přes protiepidemická opatření se na jaře letošního roku v době postní uskutečnila Postní almužna. Společný duchovně-formační projekt Diecézní charity České Budějovice a Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického nabízí příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných. Letošní výtěžek z papírových pokladniček činil úctyhodných 325 847 Kč.

Na počátku letošní doby postní si Charita a Pastorační středisko zvolili společný záměr Postní almužny – podporu rodin. Inspiroval je papežem Františkem vyhlášený Rok rodiny. V době postu věřící do malé papírové pokladničky postupně vkládali obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. Nově mohli peníze poukázat také na účet diecézní Charity nebo je odeslat rychlou platbou přes QR kód. Odezva lidí byla nečekaná. Po odečtení nákladů na výrobu 3 tisíců kusů papírových kasiček si Charita a Pastorační středisko mezi sebe na polovinu rozdělí celkem 318 328,5 Kč.

Pastorační středisko Biskupství českobudějovického svou část (159 164,5 Kč) použije na pastoraci rodin, konkrétně na přípravu a výrobu inspiračních podcastů Výchova dětí ve víře a Vztahy mezi manželi a v rodině, které najdete k dispozici na YouTube kanále Prolidi.online a na Spotify.

Diecézní Charita svůj podíl rozdělila mezi dva charitní projekty. Oblastní charita Horažďovice získala 100 tisíc korun na zřízení sociálně integračních bytů, které pomáhají zejména sociálně slabým rodinám řešit jejich obtížnou životní situaci spojenou s problémovým bydlením. Sociálně integrační byty umožňují nízkopříjmovým rodinám platit nevysoké nájemné, tak, aby mohly šetřit svoje finanční prostředky na stabilizaci rodinného zázemí (např. splácení dluhů, spoření na bytovou kauci apod.). Peníze z Postní almužny budou použity především na stavební úpravy a základní vybavení těchto bytů.

Zbylých 59 164,25 Kč pomůže ke zpřístupnění kvalitní pomoci rodinám v těžké životní situaci na Jindřichohradecku. Farní charita Jindřichův Hradec realizuje v terénu Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi sv. Rity, která provází rodiny s dětmi životem tak, aby získaly potřebné informace k řešení jejich těžkostí, získaly potřebnou míru podpory a sebejistoty, aby postupem času již k řešení těchto situací nepotřebovaly podporu pomáhajících institucí a byly schopny je řešit svépomocí. Za rodinami žijícími v různých koutech Jindřichohradecka se však pracovníci Charity potřebují bezpečně dostat. S lepší mobilitou by jim měl pomoci další osobní automobil, na který přispěje i letošní Postní almužna.

Více o Postní almužně v českobudějovické diecézi se dozvíte více na www.dchcb.cz/postni-almuzna.

Děkujeme všem, kdo se do Postní almužny v naší diecézi zapojili.

Diecézní charita České Budějovice
Pastorační středisko Biskupství českobudějovického