Odvážná s Jistotou: bezpečný domov a klidné zázemí pro samoživitelky a jejich děti
9. července 2021 Tiskové zprávy

Odvážná s Jistotou: bezpečný domov a klidné zázemí pro samoživitelky a jejich děti

Diecézní charita České Budějovice díky projektu podpořenému Nadací Komerční banky, a.s. – Jistota podporuje 3 rodiny samoživitelek, které sociální pracovnice charitních služeb již delší dobu doprovází jejich nelehkou životní cestou. Diecézní Charita chce tímto maminkám dodat především potřebnou odvahu a jistotu důležitou pro zklidnění a pokud možno trvalé zlepšení jejich nepříznivé situace. Iniciativa Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota na pomoc celkem 23 rodinám samoživitelek a samoživitelů je založená na spolupráci s 9 neziskovými organizacemi napříč Českou republikou, které tyto rodiny velmi dobře znají a dlouhodobě s nimi spolupracují.

Rodiče samoživitelé jsou ohroženou skupinou, kterou pandemie výrazně zasáhla. Už před krizí měli častěji než ostatní finanční problémy. Nedařilo se jim spořit a neměli rezervy. S příjmem nyní obtížně vychází 62 procent samoživitelek a samoživitelů. Více jak polovina z nich řeší finanční potíže úsporou na jídle a častý je i odklad placené zdravotní péče, ukazuje průzkum agentury STEM a Klubu svobodných matek.

Sociální pracovnice poradenských služeb Diecézní charity České Budějovice vytipovaly na základě dlouhodobé spolupráce, resp. provedeného sociálního šetření, tři klientky, které splňovaly podmínky grantové výzvy Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota. Zároveň jde o klientky, u kterých je zásadní pomoc zvenčí a také perspektiva ke stabilizaci a zlepšení jejich situace při využití nadačního příspěvku. 

„Podporu zaměřujeme na tři neúplné rodiny maminek samoživitelek, které již mají za sebou, nebo stále prožívají, těžké životní období. Nepříznivá situace dvou maminek je důsledkem domácího násilí, které zažívaly ve vztahu s bývalým partnerem. Třetí maminka po životních peripetiích skončila s dětmi v nevyhovujících bytových podmínkách v sociálně vyloučené lokalitě. Všechny tři ženy se aktivně snaží postavit se na vlastní nohy, pevně na nich stát, jsou odvážné, berou život do vlastních rukou se snahou zlepšit svou situaci. Prioritou pro ně je vytvořit bezpečný domov a klidné zázemí pro sebe a své děti a být si jisté ve své další životní cestě," doplňuje Lucie Klimešová, projektová manažerka Diecézní charity České Budějovice.

Všechny tři maminky samoživitelky se snaží o životní restart, jehož součástí je zajištění důstojného bydlení a uplatnění se na trhu práce. Jedná se o rodiny maminek se malými dětmi a velmi nízkými příjmy. Podpora těchto rodin je klíčová proto, aby se jejich situace mohla v budoucnu zlepšit a rodiny nebyly nadále ohroženy chudobou. Jejich postavení jako maminek samoživitelek na trhu práce je problematické. Navíc jejich situaci komplikuje i aktuální celospolečenské dění související s epidemií covid-19 (např. zdravotní rizika, distanční výuka) a obtížnější podmínky pro hledání trvalého zaměstnání. Se všemi rodinami dlouhodobě spolupracují sociální pracovnice charitních služeb, které také podrobně znají jejich nelehkou situaci. 

pomoc

Jistota pro paní Magdu

Paní Magda se v loňském rocec definitivně rozhodla k odchodu z velice problematického vztahu se svým letitým partnerem a otcem svých dvou dětí. Opustila blahobyt velkého rodinného domu a života na vysoké úrovni, kde jí při pohledu zvenčí nic nechybělo. Uvnitř vztahu  však probíhaly psychické tlaky, manipulace, snaha partnera ji i děti zcela ovládat, zkrátka výrazná nesvoboda doprovázená finanční a sociální závislostí na otci dětí... 

Syn se rozhodl zůstat v rodinném domě u otce. Společně s dcerou tedy paní Magda začala znovu od nuly. Situaci jí výrazně komplikovaly zdravotní problémy, její příjem stačil jen na velmi skromný podnájem. Paní Magda je hrdinkou, neboť se sama stará o dceru, zvládá domácnost a vše ostatní udržovat v chodu.

Paní Magdu podporujeme v životních změnách, kterými prochází. Měla by mít jistotu, že to zvládne vlastními silami a bude moct být konečně na sebe hrdá. Pomáháme jí především skrze intenzivní spolupráci se sociální pracovnicí. Prostřednictvím nadačního příspěvku chceme paní Magdu finančně a následně díky tomu i psychicky stabilizovat.


KB_jistotaNadace Komerční banky, a.s. – Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Již více než dvě desítky let se nadace podílí na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem, přispívá na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem ve všech fázích života překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Hlavním dárcem Nadace Jistota je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti.

Mgr. Martina Nováková

PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M