Klubovna Young Caritas otevřela na Den (mladé) Charity Zobrazit fotogalerii
25. září 2020 Tiskové zprávy

Klubovna Young Caritas otevřela na Den (mladé) Charity

V rámci oslav Dne Charity otevřela Diecézní charita České Budějovice 25. září 2020 dopoledne v přízemních prostorách svého střediska na adrese Kanovnická 18 novou klubovnu Young Caritas. Barevná klubovna poskytne prostor pro neformální vzdělávání dětí a mládeže k solidaritě i k podpoře mladého dobrovolnictví.

Prostory po bývalém květinářství v centru Českých Budějovic se proměnily v útulnou klubovnu, která poskytne zázemí aktivitám pro děti a mládež v rámci Young Caritas, nejnovějšího projektu českobudějovické Diecézní Charity, jenž cílí na podporu solidarity a ochoty pomáhat u nejmladší generace.

„V nové klubovně budeme ve spolupráci s odborníky z praxe zdarma realizovat projektové dny ve formě různých besed, tvůrčích dílen a dalších aktivit pro děti a mládež (3-18 let) z řad veřejnosti, školských zařízení, neziskových organizací či spolků. Při tomto neformálním vzdělávání věnujeme pozornost tématům jako jsou hodnoty, zdraví nebo pomoc potřebným s ohledem na věk zúčastněných dětí,“ zmiňuje koordinátorka Young Caritas Martina Langová.
Klubovna bude současně prostorem, v němž se mohou setkávat mladí iniciativní lidé do 26 let, kteří chtějí udělat něco prospěšného pro své okolí jako dobrovolníci Young Caritas. Klubovnu využije diecézní Charita také pro doučování dětí ze sociálně slabých rodin nebo pro výuku českého jazyka dětí cizinců.

Při pátečním otevření klubovny a oslavě Dne (mladé) Charity proběhla první z tvůrčích dílen Hrátky s keramikou, kde děti pod vedením výtvarnice Jany Šonkové vyráběly keramické anděly – ti budou předáni dlouhodobě hospitalizovaným pacientům oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici


Diecézní charita České Budějovice zařadila Young Caritas mezi své projekty už v roce 2019 s cílem podpořit dobrovolnictví, solidaritu a prosociální chování u dětí a mládeže. K podpoře tohoto jedinečného projektu se zavázala společnost Energie AG Bohemia symbolicky 27. září 2018 na Den Charity. Začátkem roku 2020 pak zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou České Budějovice, Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Hlavním cílem je vytvoření platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice.

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

YC v ČR

Kontakt:

Mgr. Martina Langová, koordinátorka Young Caritas, tel.: 739 054 880, e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz