Diecézní charita registruje zvýšenou poptávku po duchovní a psychologické pomoci
27. dubna 2022 Tiskové zprávy

Diecézní charita registruje zvýšenou poptávku po duchovní a psychologické pomoci

Stres, strach z budoucnosti, rozdělení rodiny, nejistota v cizím prostředí. S těmito problémy se nejčastěji setkávají pracovníci Diecézní charity České Budějovice při práci s uprchlíky. Kromě psychologické pomoci jim nově zajišťuje také tu duchovní. Poskytuje ji v ukrajinštině, bezplatně, a to v rámci celé diecéze.

Od začátku ruské invaze podpořila Diecézní charita České Budějovice již přes 4 tisíce uprchlíků. „Počty migrantů se nesnižují. Příliv Ukrajinců do Charity, a to zejména do Poradny pro cizince a migranty je stále vysoký. Z praxe víme, že mnoho z nich, kromě potravinové či materiální pomoci, vyhledává také tu duchovní,“ uvádí ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout. Vzhledem k propojení Charity a církve bylo samozřejmostí tuto pomoc poskytnout. „V českobudějovické diecézi máme faráře, který zde vede řeckokatolickou farnost a pochází z Ukrajiny. Mnohem více tedy chápe trápení a strachy uprchlíků, kteří se na něj obracejí, důvěřují mu. Jsme za něj velmi vděčni,“ upřesňuje P. Stanislav Brožka, prezident diecézní Charity. Charitě se podařilo domluvit spolupráci i přes farářovu velkou vytíženost. Za celou dobu, co je v České republice, nezažil podobnou situaci. Obrací se na něho velké množství uprchlíků. Duchovní pomoc zprostředkovaná Charitou probíhá telefonicky či osobně. Intenzitu si pak domlouvá každý individuálně, dle své potřeby.

Kromě duchovní pomoci zajišťuje českobudějovická Charita také pomoc psychologickou. Již měsíc mají k dispozici psycholožku, která s klienty řeší jejich traumata. „Okamžitě zprostředkujeme kontakt a pak už záleží pouze na klientech, jak často budou konzultace probíhat. Společně pak komunikují telefonicky a pomoc je nabízena kompletně v ukrajinštině,“ informuje pracovnice Poradny pro cizince a migranty Taťjana Šeráková.