Charita pomáhá Hřensku, vyhlásila sbírku
28. července 2022 Tiskové zprávy

Charita pomáhá Hřensku, vyhlásila sbírku

Diecézní charita Litoměřice vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života.
Přispívat na pomoc lidem zasaženým požárem v Českém Švýcarsku je možné přímo na transparentní sbírkový účet diecézní charity anebo přes www.darujme.cz # Jsmetuabychompomohliapomahali.

V Národním parku České Švýcarsko v neděli 24. července 2022 vypukl požár. Přes veškerou snahu hasičů se oheň nekontrolovaně šířil a způsobil tak mnohé škody. Zasáhl rozsáhlé lesní porosty, postupně se rozšířil i k obydlené oblasti. Byla nařízena evakuace několika vesnic. Lidem byla způsobena škoda na jejich majetku, jiní přišli o svůj domov. Diecézní charita Litoměřice se proto rozhodla o vyhlášení sbírky na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života.

„Jako první v linii je Charita Česká Kamenice, která je již aktivována směrem k pomoci. Je součástí krizového štábu města Děčín, nabídla materiální, humanitární i krizovou pomoc a je připravena pomoci i v podobě poskytnutí ubytování evakuovaným lidem. Ostatní Charity litoměřické diecéze jsou rovněž připraveni pomoci,“ informuje Karolína Wankovská, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Dnes do zasažené oblasti zavítal i koordinátor pro mimořádné události v litoměřické diecézi Jakub Ružbatský, aby se seznámil s aktuální situací. „V současné době se stále čeká na to, až se podaří požár uhasit. Zatím nemůžeme dělat nic jiného než čekat a pomáhat hasičům. Dnes jsme jim například dovezli energetické tyčinky,“ vysvětluje Jakub Ružbatský.

Veřejná sbírka

Diecézní charita Litoměřice dnes vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým požárem v Českém Švýcarsku. Přispívat je možné přímo na náš transparentní sbírkový účet číslo 310465356/0300 vedený u ČSOB, a.s. anebo přes www.darujme.cz.

Pomoc Hřensku

#Jsme tu, abychom pomohli a pomáhali.

Kontakt pro média:
Mgr. Karolína Wankovská, ředitelka Diecézní charity Litoměřice
tel.: + 420 731 551 531
e-mail: karolina.wankovska@ltm.charita.cz

HŘENSKO4        hřensko7

Zdroj: Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice
Fotografie: Hasičský záchranný sbor