Českobudějovický dobrovolník Vladislav Štrejn získal Cenu  Charity 2022 Zobrazit fotogalerii
21. října 2022 Tiskové zprávy

Českobudějovický dobrovolník Vladislav Štrejn získal Cenu Charity 2022

21.10.2022 – Praha, České Budějovice – Vladislav Štrejn se stal jedním z devíti oceněných, kteří si 
v pátek v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze převzali Cenu Charity. Ta je uznáním za 
obětavou a vynikající práci pro tuto organizaci.

Vladislav Štrejn pracoval jako dobrovolník 15 let, v roce 2007 ho k této činnosti přivedla manželka, která
stála u vzniku dobrovolnické skupiny při Diecézní charitě České Budějovice. Pomáhal hlavně seniorům 
v Centru sociálních služeb Staroměstská v Českých Budějovicích – povídal si s nimi, naslouchal jejich 
příběhům, předčítal z knih, hrál s nimi společenské hry, připravoval komponované hudební večery. 
„Poznal jsem lidi v jejich složitých a mnohdy obtížných situacích, poznal jsem některé jejich životní příběhy. 
Mohl jsem s nimi trávit část svého času a tento prožitek mne obohacoval o poznání, kam možná jdu a co 
mne čeká,“ popisuje svou práci Vladislav Štrejn. Letos v lednu mu zemřel klient, který se stal jeho přítelem. 
To ho vykolejilo natolik, že svou dobrovolnickou práci přerušil. Před pandemií míval ročně okolo 150 
hodin, které v centru – pochopitelně bez nároku na honorář – odpracoval. 

IMG_5472_Vladislav_Štrejn_foto_Jakub_Žák

„Pan Štrejn byl jedním z prvních, ne-li úplně první akreditovaný dobrovolník našeho Dobrovolnického 
centra a je rekordmanem v délce spolupráce. V posledních pěti letech tady nebyl žádný jiný dobrovolník, 
který by s námi a klienty spolupracoval tak dlouho. Rádi bychom mu tímto srdečně poděkovali,“ uvádí 
koordinátorka Dobrovolnického centra Barbora Fišerová Pegleyová. 

Kalendář Štrejn V.

O své nominaci se Vladislav Štrejn dozvěděl až pár dnů před slavnostním ceremoniálem. Byl překvapen a 
poctěn. „Vím, že je mnoho náročnějších dobrovolnických činností. Nicméně děkuji Bohu, protože v mé 
osobě ocenil řadu dalších, kteří se angažovali a trpělivě sloužili potřebným více než já,“ uzavírá. „Nesmírně 
si práce pana Štrejna ale i všech našich dobrovolníků vážíme. Bez nich by Diecézní charita zdaleka nemohla 
plnit své poslání v takové míře, jak nám to umožňují teď. Panu Štrejnovi přeji pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v dalších letech jeho požehnaného života,“ připojuje se s poděkováním ředitel Diecézní charity 
Jiří Kohout. 

Nejen o předávání ocenění, ale také o dobrovolnictví mluvil ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

Cena Charity Česká republika se udílí pravidelně každý rok na podzim již od roku 2008 a je poděkováním a vyjádřením uznání za obětavou práci vynikajícím pracovníkům, dobrovolníkům či podporovatelům Charity. Samotnému ceremoniálu předcházela mše svatá, sloužená za charitní dílo a příznivce Charity, kterou celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner.

Veronika Kabátová

tisková mluvčí, public relations
Tel.: 703 401 260 E-mail: 8.qsRYUSZ-umSW7%WkvDRW7r