Jak se žije v sociálně vyloučené lokalitě (Diecézní charita České Budějovice)

Jak se žije v sociálně vyloučené lokalitě (Diecézní charita České Budějovice)

13. 12. 2021 - 31. 12. 2021 Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18 Akce pro veřejnost, Výstava

Výstava s názvem Jak se žije v sociálně vyloučené lokalitě mapuje životy lidí, kteří bydlí ve vyloučené lokalitě Novohradská v Českých Budějovicích, kde od října 2013 Diecézní charita České Budějovice realizuje projekt Komunitní práce Novohradská. Autory fotografií jsou komunitní pracovníci, kteří v místě působí. Putovní výstavu můžete v prosinci 2021 shlédnout přímo v sídle Diecézní charity České Budějovice.

Projekt Komunitní práce Novohradská se zaměřuje na poskytnutí pomoci a podpory lidem žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Novohradská v okrajové části Českých Budějovic. V domě trvale žije asi padesát obyvatel, většinou romské národnosti.

Do lokality zpravidla třikrát týdně v odpoledních hodinách dochází tým komunitních pracovníků a pracovníků, kteří doučují děti a vyplňují jejich volný čas. Většina rodin je ochotná spolupracovat a zapojit se do plánování i uskutečnění společných aktivit týkajících se údržby a úklidu domu či zahrady nebo aktivit pro děti. Díky dlouhodobé a kvalitní práci komunitních pracovníků se v lokalitě dostavují dílčí úspěchy větší zájem obyvatel o kvalitu bydlení, údržbu společných prostor a vzájemnou komunikaci. Zlepšila se i docházka dětí do škol a školek, s nimiž jsou komunitní pracovníci v pravidelném kontaktu. K prohloubení spolupráce s učiteli došlo také v důsledku koronakrize a s ní spojenou výukou na dálku. Práce komunitních pracovníků je velmi náročná. Úspěchy se dostavují pomalu, radost tak přináší i malé pokroky a zdánlivé maličkosti.


Cyklus fotografií je součástí projektu Komunitní práce Novohradská 2021, který je realizován díky finanční podpoře Úřadu vlády České republiky a Jihočeského kraje.

Úřad vlády ČRjihocesky-kraj-logo