Young Caritas – seznamte se!

Pracujete s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a rádi byste sdíleli své zkušenosti s dalšími organizacemi, seznámili se s nejnovějšími trendy v oblasti neformálního vzdělávání a zjistili, jak je uplatnit ve Vaší praxi? Staňte se partnerem projektu Young Caritas v České republice!

Young Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují kromě pattern-jeans-spring-fashion-clothing-denim-870270-pxhere.comvypomáhání v charitních zdravotních a sociálních službách především organizaci osvětových akcí pro veřejnost, pořádání akcí pro školy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás.

Hodnotové vzdělávání je v rámci Young Caritas nástrojem k posílení motivace mladých lidí, aby převzali společenskou odpovědnost a pozitivně ovlivňovali své okolí. Dobrovolnictví jako takové se v našem pojetí stává klíčovým nástrojem neformálního vzdělávání, díky dobrovolnictví a zájmu o své okolí a společnost lze mládeži předat systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity a mohou ho pak šířit dále ve svém bezprostředním okolí.

Do jakých aktivit se Vaše organizace může zapojit?

  • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v akreditovaných kurzech MŠMT
  • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání
  • Tandemové neformální vzdělávání
  • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
  • Projektové dny pro děti a mládež

Pro více informací nás kontaktujte na: dobrovolnici@dchcb.charita.cz


 

Další informace:

Diecézní charita České Budějovice od roku 2019 zařadí mezi programy svého Dobrovolnického centra nový projekt YoungCaritas.cz (5. 10. 2018)