Ošetřovatelská služba

nabízí odbornou zdravotnickou péči v přirozeném prostředí klientů, tzn. přímo v jejich domácnostech. Usiluje o to, aby lidé dlouhodobě odkázaní na zdravotnickou péči mohli co nejdéle žít ve svých domovech. Služba je poskytována na základě ordinace praktického lékaře a je zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami. Služba je bezplatná, jednotlivé zdravotnické úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Nejčastěji poskytované zdravotnické úkony:

odběry biologického materiálu k vyšetření, aplikace infuzí, injekcí, inzulínu, podávání léků, prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů a pooperačních ran, ošetření stomií (kolostomií, gastrostomií atd.), cévkování a péče o permanentní močové katétry, ošetřovatelská rehabilitace (např. po cévních mozkových příhodách a úrazech), ošetřování klientů v terminálním stádiu nemoci – tzv. hospicová domácí péče a další zdravotnické úkony dle potřeb klientů.

Službu poskytují tyto charity:

MCH České Budějovice, OCH Horažďovice, OCH Písek, FCH Vimperk