Sociální poradenství

Základní sociální poradenství je poskytováno v rámci všech služeb. Odborné sociální poradenství je pak poskytováno v poradnách různého typu. Tyto poradny se většinou zaměřují na určité cílové skupiny – senioři, osoby se zdravotním postižením, ženy v nouzi, cizinci nebo jsou obecně zaměřeny na osoby, které se ocitli v obtížné životní situaci a jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Služba nabízí:

poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poradenství v oblastech sociálních systémů, práva, psychologie a vzdělání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Službu poskytují tyto charity:

DCH České Budějovice, FCH Jindřichův Hradec, OCH Pelhřimov, OCH Písek, OCH Strakonice, OCH Sušice, OCH Třeboň, FCH Týn nad Vltavou