Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované lidem v důchodovém věku nebo lidem se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Služba nabízí:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Službu poskytují tyto charity:

OCH Sušice