Pečovatelská služba

je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nebo rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb.

Služba nabízí:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donáška jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla), pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, praní, žehlení), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady). Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

MCH České Budějovice, OCH Horažďovice, FCH Kamenice nad Lipou, CH Malenice, FCH Milevsko, CH Kaplice, FCH Pacov, OCH Pelhřimov, OCH Písek, FCH Počátky, OCH Strakonice, OCH Sušice, OCH Třeboň, FCH Týn nad Vltavou, FCH Vimperk