Osobní asistence

je poskytována lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí klientů a při činnostech v nichž klient potřebuje podporu.

Služba nabízí:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, údržba, nákupy, běžné pochůzky), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

MCH České Budějovice, OCH Pelhřimov, OCH Strakonice, OCH Sušice, FCH Týn nad Vltavou