Noclehárny

poskytují ambulantní služby lidem bez přístřeší, kteří se z různých důvodů ocitli bez přístřeší a mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Služba nabízí:

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování.  Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

OCH Sušice

MCH České Budějovice