Nízkoprahová denní centra

poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby lidem bez přístřeší během dne.

Služba nabízí:

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

MCH České Budějovice, FCH Protivín