Kontaktní centra

jsou nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby lidem ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Služba nabízí:

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

FCH Tábor