Domovy pro seniory

poskytují pobytové služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o zařízení rodinného typu, která se snaží vytvářet vhodné prostředí pro důstojné prožití stáří.

Služby nabízí:

ubytování (včetně úklidu, praní a žehlení prádla), poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

OCH Strakonice, OCH Vimperk