Chráněné bydlení pro seniory

je pobytovou službou poskytovanou lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba nabízí:

s přípravou stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

DCH České Budějovice - Dům sv. Františka Veselí nad Lužnicí