Azylové domy

poskytují pobytové služby na přechodnou dobu lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Specifikem jsou azylové domy zaměřené na pomoc matkám s dětmi v tísni, popřípadě těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci z různých důvodů (rozpad rodiny, domácí násilí či závislosti v rodině) a přišly tak o vlastní domov.

Služba nabízí:

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí služby je také sociální poradenství.

Službu poskytují tyto charity:

MCH České Budějovice, FCH Prachatice, FCH Veselíčko