Multikulturní centrum

se zaměřuje na podporu rozvoje vztahů a vzájemného porozumění mezi komunitami cizinců a majoritní společností navzájem, podporu integrace cizinců do české společnosti, vytváření informačních programů a zajištění aktivit, které směrují k prevenci xenofobie a rasismu. Jedním z předních cílů je přispívat k rozvoji multikulturní společnosti.

Službu poskytují tyto charity:

DCH České Budějovice