Dobrovolnická centra

usilují o rozvoj, podporu a propagaci dobrovolnictví. Vytvářejí vhodné podmínky pro tuto činnost, zázemí pro jednotlivé dobrovolníky a zajištění odpovídajícího servisu pro přijímající organizace - organizace, ve kterých dobrovolníci pomáhají. Centra se zaměřují zejména na získávání, výběr a školení dobrovolníků, administrativní agendu - smlouvy a pojištění, zajišťují supervizi. Dále navazují spolupráci a komunikují s přijímajícími organizacemi, které chtějí využít nabízené pomoci dobrovolníků.

Službu poskytují tyto charity:

DCH České Budějovice, FCH Tábor