Úřad práce České Budějovice

Klavíkova 1570/7
370 04  České Budějovice 3
tel.: 387 709 111
fax: 387 315 267
e-mail: cbudejovice@cb.mpsv.cz

http://portal.mpsv.cz/sz/local/cb_info

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. Č. 1,2
370 92 České Budějovice
tel.: 386 801 804, 386 801 805, 386 801 807
fax: 386 801 850
e-mail: posta@c-budejovice.cz

http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Administration/

(zde naleznete spoustu užitečných odkazů na zařízení a instituce města České Budějovice)

Okresní soud v Českých Budějovicích

Lidická 20
371 06 České Budějovice
tel.: 386 112 111
fax: 386 356 443
e-mail: postaos@osoud.cbu.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=133&o=123&k=1308

Česká/okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice

A. Barcala 1461
370 05 České Budějovice
tel.: 387 755 111
fax: 387 755 153
e-mail:

http://www.cssz.cz/kontakty/kontakty_jc.asp

Azylový dům pro ženy s dětmi

Nerudova 7
370 04 České Budějovice
tel.: 387 427 168

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Kanovnická 18
370 01 České Budějovice
tel. 386 323 016, 603 281 300
fax: 386 323 016
e-mail: ic@dchcb.charita.cz