Sbírka školních potřeb pomohla 187 dětem ze sociálně slabých rodin

Sbírka školních potřeb pomohla 187 dětem ze sociálně slabých rodin

Diecézní charita České Budějovice organizovala na přelomu srpna a září letošního roku sbírku školních potřeb.  Všechny darované věci – tempery, sešity, penály, aktovky atd. usnadnily celkem 187 žákům a studentům ze sociálně slabých rodin start do nového školního roku. 

Dary do sbírky přispěli jak jednotlivci, tak firmy. Děkujeme!

Komu dary ze sbírky pomohly

  • Dvě děti, které má v pěstounské péči jejich babička, paní Věra.
  • Dvě děti paní Jany – paní Jana je mladá maminka, žije s dětmi v azylovém domě a intenzivně hledá bydlení, zatím neúspěšně. Samostatné bydlení je spojené s většími výdaji, které si paní nemůže dovolit. Proto jí velmi pomohla podpora formou vybavení do školy pro děti ze sbírky školních potřeb.
  • Prvňáček Petr, který žije pouze s mámou a dvěma mladšími sourozenci. Petr je často nemocný, rodina hospodaří s velmi nízkým příjmem.
  • Čtyři děti paní Jarky ve věku od 6 do 17let. Paní Jarka je v invalidním důchodu, manžel je bez práce.
  • Druhák Ondra, který žije sám s mámou. Prošli si těžkým životním obdobím, bývalý partner maminku týral. Nyní se maminka snaží postavit na vlastní nohy, je však zatím bez práce a hospodaří s minimálním rozpočtem.
  • A mnoho dalších…

(Jména žen a dětí jsou změněná, příběhy jsou skutečné, uložené v dokumentaci charitní Poradny Eva)

Pera, kružítka a úhloměry podle požadavků konkrétních škol a jejich učitelů

Pracovnice Poradny Eva z Diecézní charity Č. Budějovice měly při rozdělování darů ze sbírky k ruce seznamy školních pomůcek od škol a učitelů s konkrétními věcmi, které děti mají mít.  „Ze zkušeností víme, že jsou rodiny, které na školní pomůcky svých dětí nemají dostatek peněz a je pro ně těžké děti do školy vybavit. Naši sociální pracovníci se českobudějovickým sociálně slabým rodinám věnují již deset let. Díky tomu dokážeme pomoc nasměrovat tam, kde je jí třeba,“ uvedla při vyhlášení sbírky Lucie Kolářová, vedoucí charitní Poradny Eva.

„Do sbírky přispěli jednotlivci a kromě nich velkou měrou také firmy," uvádí Radka Krygarová, zástupkyně vedoucí Poradny Eva a zároveň sociální pracovnice – jedna ze sociálních pracovnic, které dětem školní potřeby předávaly. Firmy, které sbírku školních potřeb podpořily hmotnými či finančními dary, jsou následující:

Text: Věrka Michalicová