Projekt Bezplatné právní poradenství

I v roce 2017 Poradna Eva při Diecézní charitě České Budějovice poskytovala kromě běžného sociálně právního a dluhového poradenství také bezplatné právní poradenství. Tato forma podpory je určená zejména pro osoby a rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu právních služeb.

Uživatelé služby odborné sociální poradenství a terénní programy se na právní poradnu, vedenou zkušeným právníkem, obraceli zejména s tématy, jako jsou svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, svěření dítěte do pěstounské péče, dlužné výživné, určení otcovství, rozvod a vypořádání společného jmění manželů, spor s majitelem bytu, dědictví a dalšími. Klienti získali povědomí o svých právech a povinnostech v dané situaci a odbornou pomoc při sestavování listin jako jsou návrhy, žaloby, odvolání, odpor, apod. Projekt Bezplatné právní poradenství je od roku 2005 stálou součástí Poradny Eva. Na základě dobrých zkušeností jsme se rozhodli jej rozšířit a letos poprvé tuto službu v rámci Diecézní charity České Budějovice nabízela svým uživatelům i Poradna pro cizince a migranty. Projekt by nebylo možno realizovat bez výrazné finanční podpory Statutárního města České Budějovice, za kterou tímto děkujeme!