Podpora rodiny


Projekt navazuje na registrované sociální služby Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi.

Kontakt:

  • tel.: 387 203 315, 731 402 833, 733 741 405
  • e-mail: eva@dchcb.charita.cz
  • Adresa: Kanovnická 18370 01 České Budějovice

Podporujeme a doprovázíme rodiny s dětmi, ve kterých je ohroženo zachování společného soužití členů rodiny a setrvání dětí v rodinách. 

Usilujeme o stabilizaci situace prostřednictvím doprovázení, v rámci kterého rodina spolupracuje se sociálními pracovníky na řešení své situace. Smyslem je nasměrovat rodiny k lepšímu fungování za pomoci terénní sociální práce a poradenství (finanční, dluhové a právní poradenství, poradenství v oblasti péče o děti).

Podporujeme výchovu a vzdělávání dětí z rodin uživatelů také prostřednictvím působení dobrovolníků při školní přípravě a při trávení volného času.

Spolupracujeme s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích.

Diecézní charita České Budějovice je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 

Projekt finančně podporují Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor rodinné politiky a Jihočeský kraj.

 

Logo MPSVjihocesky kraj-barevne