Pro koho máme otevřené dveře

Služba je určena osobám od 16 let, které potřebují radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování:

  • Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje, podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky.
  • Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze společné domácnosti v rámci celého Jihočeského kraje.
  • Lidem z okolí ohrožené osoby, kterým záleží na jejím bezpečí a chtějí se poradit o možnostech řešení situace.

Jste-li osobou, která je ohrožena domácím násilím, můžete u nás hledat radu a pomoc. Pokud již policie vykázala osobu, která vás ohrožuje, z vašeho domova, pracovníci Intervenčního centra vás budou sami v blízké době kontaktovat.

Komu se nebudeme věnovat

Služba nebude aktuálně poskytnuta tomu, kdo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek a není schopen komunikace nutné k poskytnutí služby.

Intervenční centrum může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby, pokud zájemce nespadá do cílové skupiny Intervenčního centra nebo z důvodu nedostatečné kapacity našeho pracoviště a dále pokud zájemce porušil povinnosti vyplývající ze smlouvy, nato mu byla vypovězena smlouva a od této doby neuplynulo více než 6 měsíců.