Z dopisů žen, které využily služby Intervenčního centra

"Děkuji vám za celý rok mého života. Za to, že jste mi byla ochotna naslouchat. Za to, že jste při mně stála. Uvědomila jsem si, že...  o svojí lepší budoucnost se musím hlavně starat a snažit sama, že to za mě nikdo jiný udělat nemůže. Vaše rady a to, že jsem mohla sdílet své trápení, mi ohromně pomáhalo a posunovalo dopředu, dodávalo mi sílu brát se za sebe."

"Díky Vaší pomoci jsem po letech a měsících trápení v nešťastném manželství došla až k rozvodu, kde mi byly oporou Vaše spolupracovnice. Děkuji i jim. Byli jste jediní, kdo mi uvěřil, kdo mi naslouchal, kdo mi pomohl… Ve svých 50 letech jsem dokončila školu a odmaturovala na obchodní akademii. Jsem spokojená, i když práci stále stabilní nemám… Můj život je mnohem šťastnější…"

Čím jsme Vám pomohli? - Odpovídají ženy, které se účastnily setkávání při skupinové psychoterapii:

"Pomohli jste mi překonat nedůvěru a stud."

"Nechali jste si citlivé údaje pro sebe."

"Vyslechli jste mě, důvěřovali jste mi, přijali jste mě a nehodnotili jste mě."

"Nemusela jsem vás přesvědčovat o tom, co se stalo."

"Sejmuli jste ze mě pocity viny."

"Ukázali jste mi cestu ven."

"Nasměrovali jste mě na cestu – administrativně, ale i v životě."